Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁVRH OPRAVY VARHAN

PLZEŇ – kostel Nanebevzetí P. Marie (u františkánů)


 1. Technický popis nástroje:

Třímanuálové varhany s pedálem postavené krnovskou firmou Rieger r.1935, opus 2702. Při stavbě tohoto nástroje byla použita skříň zadního positivu a prospektová část hlavní skříně z  varhan postavených zde r.1771 známým tachovským varhanářem Antonínem Gartnerem a jeho synem Františkem..

Současné varhany mají v I.manuálu 12 rejstříků, ve II.manuálu 9 rejstříků, ve III.manuálu 12 rejstříků a v pedálu 7 rejstříků. Stroj I.manuálu (hlavní stroj) je umístěn za prospektem hlavní varhanní skříně, za ním se nachází žaluziová skříň se strojem III.manuálu. Oba stroje jsou výškově v úrovni prospektu. Za žaluziovou skříní je od úrovně podlahy kůru postaven pedálový stroj. Stroj II.manuálu je situován v prodloužení skříně zadního positivu těsně nad podlahou kůru.

Zásobníkový plovákový měch s klínovým čerpákem stojí v postamentu skříně zhruba pod žaluziovou skříní. Elektrický ventilátor je umístěn ve skříni před vchodem, vně kůru. Pod strojem I.manuálu je průchod k hracímu stolu.

Traktury varhan jsou pneumatické, systém vzdušnic membránový, tedy výpustkový. Hrací stůl tlakový, spojky normální, sub i superspojky, 2 volné kombinace, vypínače, crescendový válec, žaluzie, automatický pedál a tremolo na III.manuálu. Tónový rozsah manuálu – C-h3, tónový rozsah pedálu – C- f1.

 


B. Současný stav varhan:

Varhany jsou silně znečistěné prachem a špínou. Napadení červotočem bylo zjištěno hlavně v hracím stole. Nejvíce je napadena roleta zákrytu manuálových klaviatur, částečně i skříň hracího stolu. Aparáty stolu jsou napadeny jen v omezené míře. Malé ložisko výskytu červotoče bylo zjištěno i v oblasti měchů. Lze předpokládat, že po rozebráni varhan se objeví ještě další oblast výskytu tohoto dřevokazného hmyzu, nepředpokládáme ale závažnější poškození.

Nejnepříjemnější závadou je špatný stav tónových membrán ve všech vzdušnicích. Jejich kůže je netěsná, s drobnými trhlinami. To má za následek pronikání vzduchu z rejstříkových kancel do píšťal. Je ho sice jen malé množství s nízkým tlakem, přesto ale způsobuje přiznívání malých píšťal, které vydávají různé pazvuky zřetelné obzvláště při tiché hře. Lze konstatovat, že kůže je již po mnoha letech provozu varhan na konci své životnosti a je bezpodmínečně nutné demontovat a nově okožit všechny tónové ventily ve varhanách. Je jich zde přes 2500 kusů.

Dalším poruchovým zařízením je spojková aparatura v hracím stole. Některé spojky vůbec nefungují, jiné jsou nespolehlivé, dochází také ke spojování sousedních tónů a obtížné regulovatelnosti chodu tónové traktury. Membrány jsou zde opět na hranici životnosti a aparatura je netěsná.

Klávesy manuálů vykazují zvětšenou boční vůli, také pedálnice potřebuje zregulovat a odhlučnit.

Zásobníkový měch má již několikráte opravované (přelepované) okožení, obzvláště v rozích měchu. Vzduchový systém je netěsný.

Píšťalový materiál je ve velmi dobrém stavu, vyskytují se zde jen drobné závady, většinou ulomená ladítka kovových píšťal.

Jazýčky některých linguálních píšťal jsou deformované a proto se obtížně ladí.

Zámky na skříni varhan i hracím stoje jsou nefunkční, klíče od nich chybí.



C. Návrh na opravu varhan:

Nástroj je zapsán do Seznamu památkově chráněných varhan pod číslem 34-6437. Z toho důvodu musí být před zahájením opravy varhan vydáno závazné stanovisko SÚPP.

Z finančních i provozních důvodů bude zřejmě nutné rozdělit opravu varhan na etapy, charakter závad to umožňuje.

Popis jednotlivých prací:

1) oprava vzdušnic I.,II.,III manuálu a pedálu – odstraní největší současné závady.

 • demontáž píšťal, laviček a píšťalnic

 • demontáž všech tónových membránových míšků

 • stržení kůže a nové kompletní okožení membránových míšků

 • vyčištění varhanních skříní, kancel, laviček, píšťalnic, píšťal

 • kontrola výskytu červotoče, petrifikace napadených míst, popřípadě podle situace zvážit petrifikaci celých varhan

 • oprava drobných závad na píšťalách (zátky krytů, ladítka atd.)

 • rozebrání a vyčištění jazýčkových píšťal, uvolnění ladících drátů, výměna poškozených jazýčků za nové

 • montáž nově okožených membránových míšků, oprava netěsností  kancel, popř. píšťalnic

 • kontrola a oprava rejstříkových ventilů

 • kontrola tónových relé, výměna poškozených míšků

 • zpětná montáž píšťalnic, laviček a píšťal

 • vyrovnání intonačních závad jednotlivých píšťal, ladění beze změny úrovně


2) oprava hracího stolu – v pořadí druhá nejdůležitější akce.

 • demontáž spojkových aparátů, kláves, sklopek, ovladačů

 • vyčištění všech prostorů, důsledná petrifikace všech dřevěných dílů

 • utěsnění konduktů a relé, výměna plstí, výměna membrán spojkových aparátů

 • kontrola těsnosti a funkce jednotlivých aparátů

 • vymezení bočních vůlí klávesnic, oprava pedálnice – nové dorazy

 • pokud možno výměna červotočivé rolety

 • výměna zámků na hracím stole a skříni varhan na společný klíč


3) oprava vzduchového hospodářství.

 • vyčistění a petrifikace červotočem napadených částí, oprava netěsností

 • demontáž plováku zásobníkového měchu, kontrola vodítek, nové okožení

 • kontrola a oprava ostatních měchů

 • oprava a nastavení tremola



Zprávu sepsal : Ing.Jiří Reindl dne 20.12.2006