Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průběh opravy

Příspěvky

Na prahu 3. etapy

13. 11. 2017

Sbírkové konto dosáhlo výše, kdy je možné uvažovat o dokončení opravy celého nástroje.

 

Druhá etapa opravy skončila, varhany zazněly na koncertech

17. 2. 2014

 V říjnu 2013 skončili varhanáři práce na našich varhanách. Tím jsme vyčerpali dostupné finanční zdroje. Zbývá rozebrat a obnovit pneumatické mechanismy hracího strolu. To bude předmětem 3. fáze. Nicméně proběhlo svěcení varhan pro předání do provizorního koncertního provozu. Na varhanách se uskutečnil před koncem roku 2013 už i první benefiční koncert pro třetí, závěrečnou fázi opravy.

 

Druhá fáze opravy se blíží k závěru!

1. 8. 2013

Varhanáři firmy Wolfgang Eisenbarth - Orgelbau pracují jak na samotném nástroji, tak i ve svých dílnách v Pasově. Tam vznikaly nové pneumatické součásti traktury, které nahrazují dosloužilé ventily a relé. Dále tam byla rekonstruována vzdušnice 2. manuálu a další díly připraveny pro montáž do našich varhan. Tato fáze probíhá od dubna roku 2013. ... (pokrač.)

 

Začala druhá etapa generální opravy!

19. 4. 2013

 V pondělí 15. dubna 2013 započaly práce na druhé etapě generální opravy našich varhan.

V ní bude nejprve opraven žaluziový stroj, t.j. vzdušnice rejstříků 3. manuálu. Byly vysazeny všechny píšťaly a postupně rozebírány části vzdušnice. Dojde opět k výměně všech míšků pneumatických ústrojí za nové.

 

První etapa generální opravy skončena!

8. 12. 2011

S velkou radostí jsme přijali výsledek první fáze opravy, kterou provedla pasovská firma Wolfgang Eisebharth v říjnu a listopadu 2011. Část varhan nyní zaznívá již ve své původní kráse. Znamenalo to všechny píšťaly vysadit, vyčistit, provést drobné opravy a doladit. Vzdušnice 1. manuálu byla rozebrána, vyčištěna, vyměněny pneumatické míšky, též klenba nad varhanami byla vymalována, vnitřek skříně dostal kvalitní osvětlení pro dobrou práci varhanářů i pozdější ladění a údržbu. Na opravě se pomocnými pracemi podíleli plzeňský organolog Ing. Jiří Reindl a další dobrovolníci - varhaník Ing. Jaroslav Brož a chrámový zpěvák Ing. Václav Čubr. Náklady této etapy činily 650 tis. Kč.

 

Oprava ještě nezačala

5. 11. 2007

Opravu bude možné započít až po shromáždění dostatečného množství finančních prostředků. Předpokládané náklady se budou pohybovat kolem 2,3 mil. Kč. Aktuální stav sbírkového konta sdělujeme v rubrice VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU.

Bude preferováno rozdělení opravy na několik nezávislých fází, což umožní postupné financování a průběžné používání nástroje mezi jednotlivými etapami.